Programa electoral

LES 10 PRIORITAT DE CpF

 

1. Prioritzarem les accions en serveis personals a la ciutadania, com l’ensenyament, la sanitat, l’atenció a la gent gran, el benestar social, la seguretat i la integració de nouvinguts.

2. Potenciarem els serveis per a la recerca de feina, la formació laboral i la creació de noves empreses, i el servei per als nous emprenedors, mitjançant el Viver d’Empreses i d’altres serveis municipals.

Protecció del territori3. Continuarem defensant el territori per evitar el pas del Quart Cinturó, donant suport a l’activitat agrària i ramadera, i mantindrem una gestió urbanística respectuosa amb el territori, les zones verdes, agrícoles i forestals, i la identitat dels pobles que conformen el municipi.

4. Millorarem el funcionament dels serveis municipals, com la neteja, el manteniment d’espais públics, zones verdes, parcs i equipaments…

5. Sanejarem el dèficit econòmic existent i potenciarem accions per disminuir les despeses públiques, estalviant costos econòmics, amb canvis en l’enllumenat i les instal·lacions. Promourem l’energia fotovoltaica i les plaques solars.

6. Donarem suport a la societat civil i treballarem estretament amb les entitats del municipi de caire social, cultural, esportiu, juvenil, d’immigrants…

7. Promourem habitatges públics i vetllarem per la millora de la gestió dels existents per ajudar la ciutadania en l’accés a un habitatge digne.CpF acabarà el Parc del Falgar

8. Potenciarem el transport públic urbà, fent més eficient el servei actual de tren i autobús, i seguirem millorant la xarxa pública de camins.

9. Seguirem impulsant les noves tecnologies a l’Ajuntament per facilitar els tràmits administratius, amb la implantació de nous sistemes més senzills i àgils.

10. Acabarem les actuacions pendents d’equipaments i espais públics, i vetllarem per la planificació i la millora dels serveis municipals existents.