El Ple aprova la moció de CpF sobre el Moment Històric Excepcional de Catalunya

El Ple aprova la moció de CpF sobre el Moment Històric Excepcional de Catalunya

El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va aprovar la moció de CpF de suport a l’acord del Parlament de Catalunya del dia 7 d’abril sobre el Moment Històric Excepcional, per assolir i culminar democràticament la independència de Catalunya. Cal destacar que dos centenars de persones van assitir de públic a la sessió plenària per reclamar les multes imposades en els semàfors instal·lats en diversos punts del municipi.

En el transcurs del Ple es va aprovar la modificació de l’acord de les bases de l’obra del Parc del Falgar, ja que hi havia errors en el tràmit. També es van aprovar les bases per adjudicar una parcel·la municipal situada al Sector N al Club Natació Granollers, amb condicions molt avantatjoses per als seus interessos. La reparcel·lació encara no s’ha fet, a més, la parcel·la no és de l’Ajuntament i, per aquest motiu, CpF va traslladar al Ple que considerava que encara és massa d’hora per iniciar el procediment. Es van tornar a aprovar les bases del concurs per a la neteja viària i recollida d’escombraries al municipi que va suspendre anteriorment la justícia i, per tant, s’ha hagut de reiniciar el tràmit altre cop.

Altres punts que es van tractar en la sessió plenària va ser la nova trama urbana del municipi, incloent-hi el polígon industrial U i la carretera de Sant Celoni per tal de resoldre l’embolic que es va propiciar quan es va concedir la llicència a Mercadona, declarada il·legal. D’aquesta manera s’ha intentat arreglar aquest bunyol.També es va aprovar la modificació de la parcel·la que l’Ajuntament té a Bellavista per donar més edificabilitat i fer un nou projecte social, i les modificacions de la Generalitat de Catalunya de les activitats del polígon de Llerona.

El punt que feia referència a la plantilla de personal de l’Ajuntament, es va aprovar. Cal assenyalar que han inclòs una plaça eventual per a un assessor del govern a l’Àrea de Serveis Socials, ja que el govern vol que una persona de confiança s’encarregui de gestionar aquesta àrea. Finalment, també es va aprovar la constitució d’una comissió informativa per a la modificació del ROM, les mocions presentades, excepte la d’ERC, que feia referència a incorporar en l’ordre del dia dels plens ordinaris un punt per donar compte dels assumptes aprovats pendents d’execució, i un punt d’urgència de Les Franqueses Imagina sobre la darrera llei impugnada pel Tribunal Constitucional.

 

El comentaris estan desactivats.