El partit

Convergència per les Franqueses és un partit independent, format per dones i homes preocupats per el bon funcionament del nostre municipi, les Franqueses del Vallès. Som un partit  nacionalista i progressista, que té com a eix de la seva filosofia el desenvolupament integral i el benestar de la ciutadania del municipi, i que pretén assolir una societat  justa, solidària i lliure.

Els nostres objectius

-Prioritzar les accions en serveis personals a la ciutadania, com l’ensenyament, la sanitat, l’atenció a la gent gran, el benestar social, la seguretat i la integració de nouvinguts.

-Potenciar els serveis per a la recerca de feina, la formació laboral i la creació de noves empreses, i el servei als nous emprenedors, mitjançant el Viver d’Empreses.

-Millorar el funcionament dels serveis municipals, com la neteja, el manteniment d’espais públics, zones verdes, parcs i equipaments…

-Sanejar el dèficit econòmic existent i potenciar accions per disminuir les despeses  públiques, estalviant costos econòmics, amb canvis en l’enllumenat i les instal·lacions. Promoure l’energia fotovoltaica.

-Donar suport a la societat civil i treballar estretament amb les entitats del municipi de caire social, cultural, esportiu, juvenil, d’immigrants…

-Promoure habitatges públics i vetllar per la millora de la gestió dels existents per ajudar la ciutadania en l’accés a una vivenda digna.

-Potenciar el transport públic urbà, fent més eficient el servei actual de tren i autobús, i seguir millorant la xarxa pública de camins.

-Seguir impulsant les noves tecnologies a l’Ajuntament per facilitar els tràmits administratius, amb la implantació de nous sistemes més senzills i àgils.

-Acabar les actuacions pendents d’equipaments i espais públics que s’han paralitzat en els darrers anys, i vetllar per la planificació i la millora dels serveis municipals.

-Continuar defensant el territori per evitar el pas del Quart Cinturó, donant suport a l’activitat agrària i ramadera, i mantenir una gestió urbanística respectuosa amb el territori, les zones verdes, agrícoles i forestals.